+48 695 115 215 biuro@webkom.pl

Pobieranie swoich danych

Możesz pobrać dane powiązane z Twoim kontem Google, by korzystać z nich w innej usłudze lub zachować ich kopię.

Aby pobrać te dane, użyj narzędzia „Pobierz swoje dane”. Dokładne instrukcje znajdziesz poniżej.
Rozpoczynanie pobierania

  1. Wejdź na stronę Pobierz swoje dane.
  2. Wybierz usługi Google, z których chcesz pobrać dane i kliknij Dalej.
  3. Wybierz typ plików, w którym chcesz zapisać dane, i sposób ich dostarczenia – wybierz, czy chcesz skorzystać z linku pobierania czy zapisać dane na Dysku Google).
  4. Kliknij Utwórz archiwum.

O utworzeniu archiwum poinformujemy Cię, wysyłając specjalnego e-maila. Czas wymagany na przeprowadzenie tego procesu zależy od ilości danych na Twoim koncie i może potrwać od kilku minut do kilku godzin. Zazwyczaj przygotowujemy link tego samego dnia, w którym otrzymujemy prośbę o jego utworzenie.

https://takeout.google.com/settings/takeout